Prawdziwie pomocna rzecz szczególnie podczas zagranicznych wojaży to formularz zgoda rodziców na wyjazd osoby nieletniej za granicę.

Bardzo często spotykamy się z sytuacją, iż nasza pociecha, na która sprawujemy władzę rodzicielską planuje wyjechać za granicę z babcia, dziadkiem, znajomymi lub np starszą siostrą, która formalnie na czas wycieczki będzie sprawować nadzór nad osoba niepełnoletnią.

Póki nic złego się nie dzieje wyrażona zgoda może okazać się niepotrzebna a co w sytuacji, gdy dziecko nasze zachoruje, zdarzy sie wypadek lub groziło mu niebezpieczeństwo? Może się okazać że na miejscu będzie brak osoby decyzyjnej i wszystko trzeba będzie konsultować telefonicznie, a nie zawsze taka możliwość będzie….

odpowiednie zaświadczenie może pomóc choć należy pamiętać, iż nie jest to akt notarialny, tym bardziej w języku kraju docelowego lub choćby pełnomocnictwo opatrzone notarialną pieczęcią. Niemniej to i tak zawsze coś,a przynajmniej dowód, że rodzice wiedzą pod czyja opieką znajduje się nasze dziecko

Formularz zgody na pobyt dziecka pod opieką dorosłego uczestnika można pobrać tutaj:

zgoda rodziców na wyjazd dziecka za granice

Oświadczenie należy wydrukować, podpisać i przekazać osobie uprawnionej do sprawowania opieki na czas pobytu małoletniego za granicą lub także w Polsce.