Czy warto ubezpieczyć się na wyjazd? JAK NAJBARDZIEJ !!.       W pierwszej kolejności należy sprawdzić jaki zakres ubezpieczenia mamy wliczony w cenę wykupionego wyjazdu. Najczęściej jednak takie ubezpieczenie jest w wariancie podstawowym, z niską sumą ubezpieczenia, oraz bez rozszerzenia np. o choroby przewlekłe, ubezpieczenie bagażu czy też OC w życiu prywatnym.

Jak wybrać dobre ubezpieczenie turystyczne?

Nie ma jednej polisy, która byłaby odpowiednia na każdy wyjazd i dla każdego podróżnego. Każde ubezpieczenie powinno być przystosowane do charakteru odbywanej podróży oraz uwzględniać aktywności jakie zamierzamy wykonywać na wyjeździe. Należy również pamiętać, że na rynku można znaleźć wiele Towarzystw Ubezpieczeniowych, a każde z nich posiada inny zakres odpowiedzialności czy wyłączenia.

Ubezpieczenie COVID-19

Większość Towarzystw Ubezpieczeniowych wyszło na przeciw oczekiwaniom klientów i włączyli w zakres ubezpieczenia zachorowanie na COVID-19.
Należy jednak zwrócić uwagę na to, czy taki pakiet zawiera np. kwarantannę czyli pokrycie kosztów ewentualnego wydłużenia pobytu ( koszt zakwaterowania, wyżywienia ) oraz zakupu biletu powrotnego do Polski.

OWU - Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe wraz z kalkulacją bądź polisą załącza nam OWU. Zazwyczaj jest to kilkadziesiąt stron zapisane drobnym drukiem. Jest to jednak bardzo ważny dokument, w którym ubezpieczyciel przedstawia za jakie zdarzenia bierze odpowiedzialność, a za jakie nie.

KL - koszty leczenia

Jest to górna kwota, do której ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia np. wezwanie lekarza czy hospitalizacja.

Należy zwrócić szczególną uwagę czy nasza polisa będzie nas chronić w przypadku zaostrzenia się choroby przewlekłej. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z powagi tego rozszerzenia. Jeśli od wielu lat leczymy się na serce i w trakcie podróży będziemy mieć z nim problem, a polisa nie zawiera rozszerzenia od chorób przewlekłych, ubezpieczyciel nie pokryje kosztów naszego leczenia. Kolejnym prostym przykładem jest ból zęba. Może się zdarzyć, że na wyjeździe wypadnie nam plomba z zęba i ząb zaczyna boleć, to czy możemy w ramach polisy skorzystać z wizyty u stomatologa? Jeśli polisa nie była rozszerzona o choroby przewlekłe to… NIE! Czemu? Ponieważ ząb przed wyjazdem był już leczony, czyli według większości OWU zalicza się jako choroba przewlekła.

ASSISTANCE

To nic innego jak transport osoby poszkodowanej:

 •  z miejsca zachorowania lub wypadku do placówki medycznej,
 • pomiędzy placówkami medycznymi,
 • z miejsca zakwaterowania do placówki medycznej,
 • z placówki medycznej do miejsca zakwaterowania,
 • do kraju stałego zamieszkania,
 • transport zwłok w razie śmierci poza granicami kraju zamieszkania.

 

NNW - Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

NNW pokrywa koszty następstw:

 • śmierci osoby ubezpieczonej w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego wynikiem nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego.

 

OC w życiu prywatnym

Odpowiedzialność Cywilna osoby ubezpieczonej w związku z wyrządzeniem szkody na osobie lub na czyimś mieniu.
Obejmuje:

 • koszty naprawy szkody,
 • koszty obrony przed sądem,
 • koszty obrony w postępowaniu karnym.

Ważne w sytuacjach:

 1. Podczas jazdy na nartach powodujemy kolizję z osobą trzeci, która w wyniku zdarzenia łamie rękę – ubezpieczyciel pokryje kwotę odszkodowania.
 2. Potrącamy pieszego podczas jazdy rowerem. Pieszy w wyniku wypadku doznaje urazu głowy – ubezpieczyciel pokrywa koszty odszkodowania.
 3. Nieumyślnie strącamy telewizor z półki w hotelu w wyniku czego przestaje działać – ubezpieczyciel pokrywa koszty zakupu nowego sprzętu. 

Zakup polisy rozszerzonej o OC w szczególności polecamy na wyjazd z dziećmi. 

Wyłączenia:

Ubezpieczyciele w każdym OWU przedstawiają wyłączenia, czyli sytuacje w jakich nie ponoszą odpowiedzialności. W przypadku Odpowiedzialności Cywilnej Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie poniesie odpowiedzialności,, np. gdy wyrządzimy szkodę pod wpływem środków odurzających .

Ubezpieczenie BAGAŻU

W ramach ubezpieczenia możemy objąć ochroną nasz bagaż podróżny od:

 • kradzieży z włamaniem bądź rabunku,
 • utraty bagażu, gdy znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika, w sejfie zabezpieczonym kodem, pokojach hotelowych lub w samochodzie.
 • opóźnienia w dostarczeniu np. gdy zagubiła go linia lotnicza i dotarł z opóźnieniem.

Gdy w naszym bagażu znajduje się cenny sprzęt elektroniczny np. laptop, kamera, profesjonalny aparat itp. warto rozszerzyć ubezpieczenie o wartościowe sprzęty elektroniczne.

Podobnie w przypadku zabrania ze sobą w podróż sprzętu sportowego np. nart czy snowboardu.

Zniesienie klauzuli alkoholowej

Co to jest?
Oznacza, to że Towarzystwo Ubezpieczeniowe poniesie odpowiedzialność za szkody powstałe pod wpływem alkoholu.
Jeśli w drodze do basenu pośliźniemy się lub potkniemy w wyniku czego złamiemy nogę, a przed wypadkiem wypiliśmy kilka drinków, to ubezpieczyciel pokryje koszty naszego leczenia.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI

Jest to ubezpieczenie, które zabezpiecza nasze pieniądze.

Jeśli z przyczyn losowych nie będziemy mogli wziąć udziału w wykupionej Imprezie Turystycznej, to Ubezpieczyciel zwróci nam kwotę potrąconą przez Organizatora wczasów zgodnie z OWU.

Przykład:

Wykupiliśmy wycieczkę do Hiszpanii. Wraz z wycieczką zawarliśmy ubezpieczenie od kosztów rezygnacji.  Na 3 dni przed rozpoczęciem wakacji mieliśmy wypadek w wyniku którego złamaliśmy nogę.  Nasz lekarz wystawił nam zalecenie z którego wynika, że powinniśmy przez najbliższe klika tygodni pozostać w domu i odpoczywać.
Niestety nie możemy wziąć udziału w wycieczce i składamy do Organizatora oświadczenie o rezygnacji.

Wczasy kosztowały 5000zł.
Zgodnie z OWU Imprez Turystycznych koszt rezygnacji na 3 dni przed planowanym wyjazdem wynosi 80% wartości wycieczki, czyli 4000zł.
W ciągu 14 dni od zgłoszenia rezygnacji, Organizator wycieczki jest zobowiązany do wypłaty pozostałej kwoty, tj. 1000zł. Kwotę którą utraciliśmy, czyli 4000zł zwraca nam Ubezpieczyciel. 

Kiedy wykupić ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji?

Na decyzję o wykupieniu polisy Kosztów Rezygnacji nie mamy wiele czasu, a uzależnione jest, to od terminu wyjazdu:

 1.  Więcej niż 30 dni do wyjazdu.
  W zależności od Ubezpieczyciela decyzję o wykupieniu takiego ubezpieczenia musimy podjąć maksymalnie 7-14 dni od daty wykupienia wycieczki.
 2. Mniej niż 30 dni do wyjazdu.
  Decyzję o wykupieniu Ubezpieczenia musimy podjąć w dniu wykupienia wyjazdu.

Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji COVID -19

Wybierając ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji warto zwrócić uwagę co zawiera pakiet z COVID-19.
Niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe zapewniają nam ochronę  tylko w przypadku zachorowania potwierdzonego pozytywnym wynikiem testu.
Są Towarzystwa Ubezpieczeniowe, które w swoim zakresie posiadają również ochronę w przypadku kwarantanny bez konieczności wykonywania tesu. Koszt takiego ubezpieczenia to ok 5% wartości Imprezy Turystycznej.