UFG

Zwroty z tytułu bez kosztowych anulacji wyjazdu, które były następstwem wystąpienia pandemii, realizowane są w trybie 180 dni plus 14 dni, a wypłaty środków będą dokonywane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) z Turystycznego Funduszu Zwrotów (TFZ). Środki na ten cel zostały zabezpieczone przez Ministerstwo Finansów.

Należy pamiętać, iż zwracając się do nas z zapytaniem o status zwrotu za niezrealizowana wycieczkę, my jako pośrednik pomiędzy klientem, a organizatorem, nie mamy wglądu w zachodzący proces zwrotów. Jesteśmy z kolei odpowiedzialni za zgłoszenie odstąpienia od umowy zgłoszenia klienta oraz przekazanie poprawnych informacji co do wysokości i formy dokonanych u nas wpłat zaliczek czy całości kwoty. Zwroty będą dokonywane na podstawie dwóch prawidłowo wypełnionych wniosków:

1. wniosku złożonego przez Organizatora

2. wniosku złożonego przez Klienta do UFG bezpośrednio na portalu UFG

.
Pierwszy punkt jest zależny od przyjętej formy danego Organizatora wyjazdu. Nierzadko odbywa się to przy udziale panelu klienta,  a w wypadku mniejszego organizatora wystarczy oświadczenie z podaniem danych osobowych oraz numerem konta. W wypadku wypełnienia danych online na panelu klienta, niestety, co budzi wiele kontrowersji, klient musi najpierw zarejestrować się, by potem dodać swoją rezerwację.  Niewątpliwie jest to dla wielu biur ułatwienie, a presja czasu i kolejki po zwroty powoduje, że wielu klientów podaje swoje dane, aby szybciej otrzymać należne mu pieniądze. W wypadku wątpliwości co do podania koniecznych danych, zachęcamy do konsultacji z UFG lub Rzecznikiem Praw Konsumenta. Wielu naszych klientów jest oburzonych, gdyż celem identyfikacji klienta, wymagają podania pesel. nie wiemy też  w jaki sposób strona internetowa przechowuje dane i jakie są zastosowane zabezpieczenia przed wyciekiem danych personalnych.  Na tą chwilę jedynym sensownym rozwiązaniem, aby uniknąć kłopotliwej procedury zwrotu, jest wystąpienie o voucher, co w wielu przypadkach nadal jest jeszcze możliwe. Należy pamiętać, iż podanie nowych danych wynika wprost z ustawy z dnia 17.09.2020o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…).  Przyjętym jest, iż dla każdej rezerwacji, niezależnie czy widnieją na niej osoby spokrewnione czy są to osoby np. z klubu nurkowego ze sobą nie związane, by wniosek wypełniła tylko jedna osoba w imieniu pozostałych.  Wówczas bardzo często stosowana jest regułka:  “zwracam się z prośbą o rozliczenie wszystkich wpłaconych środków z tytułu niewykonania imprezy turystycznej na skutek okoliczności niezależnych od Organizatora. Wskazana kwota rozliczenia wyczerpuje wszelkie rozliczenia osób objętych rezerwacją w stosunku do Organizatora, wynikające z umowy zgłoszenia. “

Ponadto inną grupą są Klienci, którym mija termin zwrotu (180dni)  otrzymują zwrot środków na bieżąco według przyjętych postanowień Tarczy Antykryzysowej. Procedura ta działa do momentu wejścia ustawy w życie tj. 30.09.2020 takie rezerwacje powinny byc już rozliczone (anulacje z okresu marzec 2020). 

INSTRUKCJA – logowanie, wypełnienie wniosku